9 psykopaatin tyypillisiä käyttäytymismalleja

1 - välinpitämättömyys

Psykopaatit ovat tunteettomia toisten tunteen suhteen eivätkä osoita empatiaa, toisin sanoen: he eivät osaa laittaa itseään toisen kenkiin. Tämä johtuu siitä, että psykopaatin aivoilla on heikkoja yhteyksiä tunteiden suhteen, eikä hän voi tuntea tunteita syvästi. Myös psykopaatit eivät pysty tunnistamaan pelon ilmaisuja.

2 - matalat tunteet

Psykopaatit ja jopa sosiopaatit eivät kykene tuntemaan sosiaalisia tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä ja hämmennystä sekä muita tunteita, jotka liittyvät tehokkaisiin suhteisiin. He eivät tunne katumusta tai häpeää ja heitä kuvataan yleensä emotionaalisesti pinnallisiksi.

3 - Vastuuttomuus

Psykopaatit eivät ole luotettavia ihmisiä ja ovat melko vastuuttomia, tottuneet syyttämään toimiaan toisiin ihmisiin. Kun heidät pakotetaan tunnustamaan syyllisyys, he tekevät niin, mutta he eivät tunne katumusta tai katumusta.

4 - Ne ovat lompakko valehtelijoita

Psykopaatit ovat patologisia valehtelijoita ja pyrkivät vääristämään tietoja milloin vain haluavat etsiessään omaa iloa tai muuta hyötyä, vaikka on tarpeen manipuloida muita ja valehdella heille.

Joillekin tutkijoille tämä johtuu siitä, mitä he kutsuvat "sanan merkityksen matalaan merkitykseen". Psykopaateilla on myös vaikeuksia ymmärtää metafooria ja abstraktia kieltä.

5 - Yliluottamus

Nämä ovat ihmisiä, joilla on suuri itsetunto, jotka ovat hyviä kaikessa mitä tekevät - usein he ovat melko varmoja siitä, että he eivät ole vain hyviä, vaan myös maailman parhaita.

6 - ovat impulsiivisia

Koska psykopaatit eivät voi analysoida asenteita tarvittavalla huomiolla ja koska he eivät ota asianmukaisesti huomioon, mitä seurauksena saattaa tapahtua, psykopaatit käyttäytyvät melko impulsiivisesti.

7 - He ovat itsekäs

On tavallista, että psykopaatit käyttäytyvät ns. Patologiseen itsekeskeisyyteen, jota seuraa kyvyttömyys rakastaa. Psykopaatit imevät ihmisiä, jotka lähestyvät heitä ja kehittävät lois käyttäytymistä, hyödyntäen eniten ihmisiä, jotka teeskentelevät rakastavansa.

8 - En voi tehdä tulevaisuuden suunnitelmia

Nämä ovat ihmisiä, jotka eivät osaa tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, impulsiivisia ja epäonnistuvat, kun on kyse pitkäaikaisista sitoumuksista. Tämä johtuu siitä, että he ovat huoleton ihmisiä, jotka eivät osaa suunnitella asioita pitkään.

9 - He ovat väkivaltaisia

Valitettavasti väkivalta on toinen psykopaattien tyypillinen käyttäytyminen, koska he ovat vain vähän suvaitsevia turhautumiselle ja eivät voi hillitä aggression ja ärtyneisyyden puhkeamista. Kun he eivät ole fyysisesti väkivaltaisia, he voivat olla psykologisesti väkivaltaisia, koska he tuntevat kaikki heihin liittyvät heikkoudet, joihin he liittyvät, ja osaavat hyvin manipuloida.

* Lähetetty 24.7.2017